EurekAlert! 日本語

Public Release: 2-May-2016

キャビテーションの圧潰圧力場の最適化により100倍強力化-投入エネルギーの増大なしで、バルブ1つで強力化-

Tohoku University
Public Release: 25-Apr-2016

コレラ菌が胆汁を目指して泳ぐしくみを解明!

Osaka University
Public Release: 24-Apr-2016

河川の流量を測定するシステム「KU-STIV」を開発

Kobe University
Public Release: 22-Apr-2016

重度の精神運動発達の遅れ・難治性てんかんの原因遺伝子を発見!

Osaka University
Public Release: 21-Apr-2016

植物が枯れるメカニズムを解明

Kobe University