Public Release: 

Investigadors catalans identifiquen una peca clau en la divisio cellular

American Association for the Advancement of Science

Ce communiqué est disponible en anglais et espagnol.

Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG) assenyala la proteïna Nek9 com un actor decisiu en la divisió cellular, un procés fonamental tant pel desenvolupament d'un organisme com pel manteniment dels teixits. El treball liderat pels investigadors Joan Roig de l'IRB Barcelona i Isabelle Vernos del CRG descriu que Nek9 és necessària perquè la cèllula divideixi els cromosomes en dos grups iguals per assegurar la divisió eficient i acurada d'una cèllula en dues. Els errors en la distribució correcta dels cromosomes són, de fet, la causa de molts avortaments espontanis, d'alguns defectes genètics com les trisomies i estan relacionats amb la formació de tumors.

"Amb aquest treball demostrem que una quarta família de proteïnes, les NIMA i en concret Nek9, té funcions tan importants en la divisió cellular com les arxiestudiades CDK (cdk1), les Polo (Plk1) o les Aurora (Aurora A i B) quinases", explica el científic Joan Roig, especialista en la família NIMA i codescobridor de Nek9.

Els científics estudien la divisió cellular i més concretament les primeres etapes de la mitosi o la divisió del nucli en dos. El repartiment dels cromosomes requereix la formació d'una maquinària que separi les dues còpies del material genètic de manera que les dues cèllules resultants de la divisió n'heretin la mateixa dotació. Nek9 intervé en la preparació dels centrosomes, els orgànuls des d'on s'organitza la formació del fus mitòtic, una mena de "pilota de rugbi" formada per microtúbuls o "cables moleculars" que junt amb diferents "motors" estiren i separen els cromosomes en dos grups idèntics. En concret, el treball descriu que Nek9 modifica i controla NEDD1, la funció de la qual va descobrir el 2006 l'investigador Jens Luders de l'IRB Barcelona, i que està involucrada en la formació de nous microtúbuls necessaris per preparar el fus mitòtic. "Sense Nek9 el fus no es forma correctament i la divisió es complica, les cèllules és moren o se'n generen d'aneuploides, amb repartiment desigual de cromosomes, molt freqüents en tumors" detalla Isabelle Vernos, experta en microtúbuls i divisió cellular.

Interferir en la divisió és avui una de les principals estratègies contra el càncer i ara mateix la indústria està provant nous fàrmacs inhibidors de Plk1, Aurora i Eg5. Nek9 se situa just entre Plk1 i Eg5, sent aquesta última una proteïna motor que Roig va contribuir a situar en el mapa de la mitosi en un treball anterior. "Estem fent una doble feina: descrivim com es relacionen en el temps i l'espai diferents proteïnes que intervenen en les fases inicials de la divisió cellular, i parallelament, assenyalem possibles eines d'ús terapèutic ja sigui com a marcadors de malalties o com a agents antimitòtics per aturar la divisió i el creixement tumoral", reporta Roig.

L'estudi s'ha fet en ous de granota Xenopus laevis i en cèllules humanes, i es publica avui a una de les principals revistes científiques en biologia bàsica, Current Biology.

###

Article de referència

Nek9 Phosphorylation of NEDD1/GCP-WD Contributes to Plk1 Control of γ-Tubulin Recruitment to the Mitotic Centrosome.
Sdelci S, Schütz M, Pinyol R, Bertran MT, Regué L, Caelles C, Vernos I, Roig J.
Curr Biol. 22, 1-8, August 21, 2012.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.06.027

More information:

Sarah Sherwood, Oficina de Comunicació IRB Barcelona, 93 403 46 36
Laia Cendrós, Oficina de Premsa CRG, 93 316 02 37

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.