Skip to main content

PUBLIC RELEASE DATE: 7 September 2004

Hjelpearbeidere bruker satellitter for å finne vann til afrikanske flyktninger
Full size image available here

For oppfylle behovene til 180 000 sudanske flyktninger som er samlet i rkenomrdene i stlige Tsjad, har FNs hykommisjonr for flyktinger begynt bruke satellittdata for finne skjulte vannressurser og egnede steder for nye leirer.

Med tillatelse fra myndighetene i Tsjad er forelpig ni flyktningeleirer administrert av FNs hykommisjonr for flyktninger (UNHCR-leirer) p plass. UNHCR har overfrt de aller fleste flyktningene i disse leirene fra de urolige grenseomrdene. Tusenvis har ogs tatt seg p egen hnd fra grensen til leirene, noe som legger ytterligere press p de knappe vannressursene. Og det er stor risiko for at enda flere flyktninger kommer til flykte fra Darfur.

En enorm menneskemengde m forsynes med mat, vann og grunnleggende bekvemmeligheter i et avsides omrde der veiene er drlige og kommer til bli enda verre nr regntiden begynner. Den viktigste mangelvaren er vann. UNHCR-standarden fastsetter 15 liter vann om dagen per person som et minimumskrav, men i noen leirer i det stlige Tsjad er fremdeles ikke dette kriteriet oppfylt.

I mars spurte hykommisjonren om UNOSAT kunne hjelpe til med lete etter skjulte vannressurser og foresl optimale etableringssteder for nye leirer i regionen. Det ESA-stttede UNOSAT-konsortiet forsyner FN-organisasjoner og internasjonale humanitre organisasjoner med geografisk informasjon basert p satellittbilder.

P grunnlag av en innledende analyse av vannforholdene i omrdet foreslo UNHCR en vannutviklingsstrategi, og gjennomfrte vannprosjektet i samarbeid med UNOSAT. De ba oss om om hjelp med det store problemet skaffe vann til flyktningene, og i samarbeid med konsulentfirmaet Radar Technologies France (RTF) fant vi frem til en lsning, sier Olivier Senegas fra UNOSAT. I begynnelsen av juli la vi frem kart over vannforekomster som dekker over 22 500 kvadratkilometer rundt flyktningeleirene Oure Cassoni, Touloum og Iridimi.

I lpet av juli kunne UNHCR og RTF bekrefte at vannkildene som satellittene hadde kartlagt, virkelig eksisterte. I yeblikket blir disse vannforekomstene underskt grundigere gjennom mer fokuserte geofysiske analyser for finne ut hvor mye vann som er tilgjengelig.

Teknikken gr ut p samordne informasjon fra ulike satellitter: multispektrale optiske bilder fra Landsat, C-bnd radarbilder fra ESAs ERS-satellitt og L-bnd radarbilder fra den japanske satellitten JERS-1. Dessuten benyttes en digital hydemlingsmodell (DEM) fra Space Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).

Landsat gir en svrt god innledende oversikt over et omrde ved kartlegge vegetasjonen og vannforekomster p jordoverflaten, forklarer Senegas. Fra et geologisk synspunkt skiller den ogs godt mellom ulike bergarter.

ERS-radaren identifiserer overflatetopografien, blant annet relevante geologiske strukturer som forkastninger, grfter og spesielt underjordiske kanaler, skalte wadis, som ofte gir tilgang til vann. JERS-1-radaren benytter signaler med lengre blgelengde, og er derfor i stand til oppdage spor av vann dypere nede i jorden i trre omrder.

Ved hjelp av teknikker som tidligere er brukt ved utvinning av olje, gass og mineraler, kombinerte Alain Gachet fra RTF denne informasjonen for lage kart over mulige vannkilder: De optiske bildene viser jordoverflaten, ERS-radaren trenger omtrent 50 cm ned i jorden og JERS-1 kan se inntil 20 meter under jordoverflaten. Ved sammenligne denne informasjonen kan vi lage en slags gjennomskret modell av landskapet.

Og radarbilder tatt med tidsintervall kan fremheve underjordiske fuktighetsvariasjoner som vil kunne indikere grunnvann vi har utviklet spesielle algoritmer for finne dette.

Den praktiske testen kom da hjelpearbeiderne brukte kartene ved boring etter vann. Senegas la til: For lykkes var det viktige at lokale arbeidsgrupper var pne for tjenestene vre, s de mtte delta i prosessen. De kjente ikke til jordobservasjon, men de viste faktisk stor interesse for teknologien.

Polygonene p kartet skulle indikere for dem hvor det var store muligheter til finne vann. Og boring innenfor disse polygonene har vist at det er det er muligheter til skaffe vann her det ble funnet vann utenfor polygonene ogs, men disse reservoarene ligger for dypt til vre nyttige.

Gachet reiste selv til Tsjad for overvke leteprosjektet: Flyktningenes situasjon er desperat, og vannmangel er et stort problem. Brnngraverne har tidligere basert seg stort sett p lokalkunnskap og grunnleggende geofysiske teknikker 50 % av forskene lyktes, noe som ikke er drlig forholdene tatt i betraktning, men likevel slsing med tid og penger. N viser kartene vre hvor de br lete.

Neste fase i prosjektet har vrt bruke kartene ved vurdering av egnede steder for nye leirer. Fem nye leirer var p planleggingsstadiet, men underskelsen viste at det ikke var noen vannforsyning i nrheten. I stedet pekte syv andre steder med gunstig topografi seg ut. Disse stedene ligger nr vannressurser og transportveier, samtidig som selve leirene kan bygges p trt underlag.

Planen er utvide prosjektet til hele stlige Tsjad hvis situasjonen krever dette, fortsetter Senegas. Bndene i Tsjad kan ogs bruke denne informasjonen i fremtiden, og de svrt nyaktige geofysiske kartene kan bli en del av et geofysisk informasjonssystem (GIS) som oppfyller nasjonale behov.

For det tredje hper vi kunne hjelpe lokalbefolkningen i forlengelsen av den aktuelle krisesituasjonen, avslutter Senegas. Normalt lever bare ca. 30 000 mennesker her, men de har delt sine knappe ressurser med flyktningene. Disse kartene kan hjelpe befolkningen p lang sikt ved at bndene fr informasjon om hvor det er strst sjanser for finne vann til avlingene.

Gachet legger til: Det er ingen generell vannmangel i regionen, men det finnes ingen form for planlagt styring av vannressursene. Regntiden begynte da jeg forlot omrdet to mneder med kraftig regn men normalt fordamper alt vannet fr grunnvannsreservene blir fylt opp igjen. I fremtiden kan satellittkartene vise lokalbefolkningen hvor i kanalsystemet det er gunstig bygge enkle dammer for ta vare p og lagre vannet.

Om Radar Technologies France

RTF er en privat bedrift som utnytter tidligere erfaringer fra gull- og oljeprospektering til finne grunnvannforekomster for humanitre forml.

RTFs arbeid med satellittbilder begynte i 1996, da bedriften brukte satellittdata kombinert med underskelser p bakken for lete etter nye forekomster av gull og olje i regnskogen i Kongo. Selskapet benyttes n som rdgiver av store oljeselskaper som Shell, Agip, Total og Exxon og av humanitre organisasjoner for kartlegge nye vannressurser i rkenomrder, for eksempel i Libya, Tsjad og Australias innland.

Om UNOSAT

UNOSAT administreres av United Nations Office for Project Services (UNOPS). Det er en ideell sammenslutning som finansieres av ESAs Earth Observation Market Development Programme i samarbeid med Centre National pour les Etudes Spatiales of France (CNES) og det franske utenriksdepartementet.

UNOSAT forsyner FN-organisasjonene samt internasjonale humanitre organisasjoner og utviklingsprosjekter med geografisk informasjon. UNOSAT har inngtt samarbeidsavtaler med ledende informasjonsleverandrer som Spot Image og Space Imaging Eurasia og med andre relevante aktrer som Gamma Remote Sensing og Digitech, som arbeider med konvertere satellittdata til nyttige produkter og kart.

UNOSAT bruker ogs satellittdata i pgende utviklingsprosjekter, blant annet i grenseomrdet mellom Mauritania og Senegal, p Afrikas horn og i Nicaragua.

UNOSAT er medlem i RESPOND-konsortiet et GMES Services Element-prosjekt (GSE) som samarbeider med humanitre organisasjoner for skaffe dem bedre tilgang til kart, satellittbilder og geografisk informasjon.

###